Αββά Πιαμούν: Η αρετή της υπομονής

Episode 42 December 27, 2021 00:57:46
Αββά Πιαμούν: Η αρετή της υπομονής
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Πιαμούν: Η αρετή της υπομονής
/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 27

May 14, 2021 00:58:19
Episode Cover

Αββα Χαιρήμονα: Περί αγνότητας και καθαρότητας

...

Listen

Episode 32

June 18, 2021 00:58:33
Episode Cover

Αββά Χαιρήμονα: Η χάρη του Θεού καλεί τον άνθρωπο στη σωτηρία με πολλούς και διάφορους τρόπους

...

Listen

Episode 44

January 07, 2022 00:57:44
Episode Cover

Αββάς Νισθερώ: Τα είδη της πνευματικής γνώσης

...

Listen