Ο κοινοβιακός και ο ιδιόρρυθμος τρόπος μοναχικής ζωής κατά τον Αββά Πιαμούν

Episode 41 December 10, 2021 00:58:12
Ο κοινοβιακός και ο ιδιόρρυθμος τρόπος μοναχικής ζωής κατά τον Αββά Πιαμούν
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Ο κοινοβιακός και ο ιδιόρρυθμος τρόπος μοναχικής ζωής κατά τον Αββά Πιαμούν

Dec 10 2021 | 00:58:12

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 50

February 18, 2022 00:58:07
Episode Cover

Αββάς Θεωνάς: Περί νηστείας (Α΄)

Listen

Episode 4

March 24, 2021 00:58:20
Episode Cover

Αββά Κασσιανού: Οι δωρεές του Θεού για την ευόδωση του πνευματικού μας αγώνα

Listen

Episode 49

February 11, 2022 00:57:13
Episode Cover

Αββάς Ιωάννης: Η χάρη του Ευαγγελίου στηρίζει τους πνευματικά αδύνατους

Listen