Αββά Κασσιανού: Το μοναχικό ένδυμα

Episode 61 May 27, 2022 00:57:23
Αββά Κασσιανού: Το μοναχικό ένδυμα
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Κασσιανού: Το μοναχικό ένδυμα

May 27 2022 | 00:57:23

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 21

March 29, 2021 00:58:01
Episode Cover

Αββά Ισαάκ: Οι τέσσερις τύποι προσευχής

Listen

Episode 15

March 29, 2021 00:58:21
Episode Cover

Αρχές και εξουσίες αγγέλων και δαιμόνων

Listen

Episode 10

March 29, 2021 00:57:58
Episode Cover

Αββά Πινούφριου: Μετάνοια και συγχώρηση αμαρτιών

Listen