Αββά Κασσιανού: Το μοναχικό ένδυμα

Episode 61 May 27, 2022 00:57:23
Αββά Κασσιανού: Το μοναχικό ένδυμα
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Κασσιανού: Το μοναχικό ένδυμα

May 27 2022 | 00:57:23

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 7

March 26, 2021 00:58:07
Episode Cover

Αββά Μωυσέως: Περί λογισμών και διακρίσεως

Listen

Episode 39

November 26, 2021 00:58:12
Episode Cover

Αββά Ιωσήφ: Περιστατικά από την Αγία Γραφή που φανερώνουν ότι οι άνθρωποι άλλαξαν γνώμη

Listen

Episode 57

April 15, 2022 00:58:01
Episode Cover

Αββάς Θεωνάς: Το σώμα τη αμαρτίας - Μοναχική αποταγή

Listen