Αββά Ισαάκ: Πότε εισακούονται οι προσευχές μας - Η αίρεση των ανθρωπομορφιτών

Episode 23 April 09, 2021 00:58:04
Αββά Ισαάκ: Πότε εισακούονται οι προσευχές μας - Η αίρεση των ανθρωπομορφιτών
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Ισαάκ: Πότε εισακούονται οι προσευχές μας - Η αίρεση των ανθρωπομορφιτών

Apr 09 2021 | 00:58:04

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 20

March 29, 2021 00:58:35
Episode Cover

Αββά Ισαάκ: Περί προσευχής

Listen

Episode 35

October 29, 2021 00:58:22
Episode Cover

Αββά Ιωσήφ: Πώς θεμελιώνεται μια φιλική σχέση

Listen

Episode 44

January 07, 2022 00:57:44
Episode Cover

Αββάς Νισθερώ: Τα είδη της πνευματικής γνώσης

Listen