Αββά Ισαάκ: Πότε εισακούονται οι προσευχές μας - Η αίρεση των ανθρωπομορφιτών

Episode 23 April 09, 2021 00:58:04
Αββά Ισαάκ: Πότε εισακούονται οι προσευχές μας - Η αίρεση των ανθρωπομορφιτών
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Ισαάκ: Πότε εισακούονται οι προσευχές μας - Η αίρεση των ανθρωπομορφιτών

Apr 09 2021 | 00:58:04

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 39

November 26, 2021 00:58:12
Episode Cover

Αββά Ιωσήφ: Περιστατικά από την Αγία Γραφή που φανερώνουν ότι οι άνθρωποι άλλαξαν γνώμη

Listen

Episode 36

November 10, 2021 00:57:51
Episode Cover

Αββά Ιωσήφ: Θυμός, ένας θανάσιμος εχθρός της φιλίας

Listen

Episode 9

March 29, 2021 00:58:07
Episode Cover

Αββά Μωυσέως: Οι κίνδυνοι από τους κρυφούς λογισμούς και περί εγκρατείας

Listen