Αββάς Νισθερώ: Περί πνευματικής γνώσης

Episode 43 December 31, 2021 00:56:58
Αββάς Νισθερώ: Περί πνευματικής γνώσης
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββάς Νισθερώ: Περί πνευματικής γνώσης

Dec 31 2021 | 00:56:58

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 32

June 18, 2021 00:58:33
Episode Cover

Αββά Χαιρήμονα: Η χάρη του Θεού καλεί τον άνθρωπο στη σωτηρία με πολλούς και διάφορους τρόπους

Listen

Episode 52

March 04, 2022 00:57:31
Episode Cover

Αββάς Θεωνάς: Περί νηστείας (Γ΄)

Listen

Episode 54

March 18, 2022 00:58:19
Episode Cover

Αββάς Θεωνάς: Ερμηνεία του χωρίου της Προς Ρωμαίους Επιστολής του Απ. Παύλου «δεν κάνω το καλό που θέλω» (Ρωμ.7,19)

Listen