Αββά Χαιρήμονα: Περί αγνότητας

Episode 28 May 21, 2021 00:58:48
Αββά Χαιρήμονα: Περί αγνότητας
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Χαιρήμονα: Περί αγνότητας

May 21 2021 | 00:58:48

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 30

June 10, 2021 00:58:29
Episode Cover

Αββά Χαιρήμονα: Η αρετή ως αποτέλεσμα συνέργειας Θείας Χάριτος και ανθρώπινης προσπάθειας

Listen

Episode 26

May 07, 2021 00:58:19
Episode Cover

Αγάπη, η οδός προς την τελειότητα

Listen

Episode 57

April 15, 2022 00:58:01
Episode Cover

Αββάς Θεωνάς: Το σώμα τη αμαρτίας - Μοναχική αποταγή

Listen