Αββά Χαιρήμονα: Περί αγνότητας

Episode 28 May 21, 2021 00:58:48
Αββά Χαιρήμονα: Περί αγνότητας
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Χαιρήμονα: Περί αγνότητας

May 21 2021 | 00:58:48

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 22

April 02, 2021 00:58:30
Episode Cover

Αββά Ισαάκ: Η ερμηνεία της Κυριακής προσευχής

Listen

Episode 30

June 10, 2021 00:58:29
Episode Cover

Αββά Χαιρήμονα: Η αρετή ως αποτέλεσμα συνέργειας Θείας Χάριτος και ανθρώπινης προσπάθειας

Listen

Episode 45

January 14, 2022 00:58:04
Episode Cover

Αββάς Νισθερώ: Η καθαρότητα της ψυχής ως βασικός παράγοντας για την πνευματική γνώση

Listen