Αββά Αβραάμ: Ο ζυγός του Κυρίου

Episode 60 May 20, 2022 00:56:44
Αββά Αβραάμ: Ο ζυγός του Κυρίου
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Αβραάμ: Ο ζυγός του Κυρίου
/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 10

March 29, 2021 00:57:58
Episode Cover

Αββά Πινούφριου: Μετάνοια και συγχώρηση αμαρτιών

...

Listen

Episode 41

December 10, 2021 00:58:12
Episode Cover

Ο κοινοβιακός και ο ιδιόρρυθμος τρόπος μοναχικής ζωής κατά τον Αββά Πιαμούν

...

Listen

Episode 28

May 21, 2021 00:58:48
Episode Cover

Αββά Χαιρήμονα: Περί αγνότητας

...

Listen