Αββά Κασσιανού: Η τάξη για τους αρχάριους μοναχούς

Episode 64 June 24, 2022 00:57:07
Αββά Κασσιανού: Η τάξη για τους αρχάριους μοναχούς
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Κασσιανού: Η τάξη για τους αρχάριους μοναχούς

Jun 24 2022 | 00:57:07

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 54

March 18, 2022 00:58:19
Episode Cover

Αββάς Θεωνάς: Ερμηνεία του χωρίου της Προς Ρωμαίους Επιστολής του Απ. Παύλου «δεν κάνω το καλό που θέλω» (Ρωμ.7,19)

Listen

Episode 31

June 11, 2021 00:58:01
Episode Cover

Αββά Χαιρήμονα: Οι ανθρώπινες προσπάθειες δεν μπορούν να αντισταθμίσουν τη χάρη του Θεού

Listen

Episode 60

May 20, 2022 00:56:44
Episode Cover

Αββά Αβραάμ: Ο ζυγός του Κυρίου

Listen