Αββά Μωυσέως: Περί λογισμών και διακρίσεως

Episode 7 March 26, 2021 00:58:07
Αββά Μωυσέως: Περί λογισμών και διακρίσεως
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Μωυσέως: Περί λογισμών και διακρίσεως

Mar 26 2021 | 00:58:07

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 28

May 21, 2021 00:58:48
Episode Cover

Αββά Χαιρήμονα: Περί αγνότητας

Listen

Episode 47

January 28, 2022 00:57:23
Episode Cover

Αββάς Ιωάννης: Κοινοβιακή και ερημιτική ζωή

Listen

Episode 29

May 28, 2021 00:58:49
Episode Cover

Αββά Χαιρήμονα: Διαφορά μεταξύ εγκράτειας και αγνότητας

Listen