Σοφές συμβουλές του Αββά Αβραάμ

Episode 59 May 06, 2022 00:56:48
Σοφές συμβουλές του Αββά Αβραάμ
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Σοφές συμβουλές του Αββά Αβραάμ

May 06 2022 | 00:56:48

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 58

April 29, 2022 00:57:31
Episode Cover

Αββάς Αβραάμ: Περί ερημιτών

Listen

Episode 45

January 14, 2022 00:58:04
Episode Cover

Αββάς Νισθερώ: Η καθαρότητα της ψυχής ως βασικός παράγοντας για την πνευματική γνώση

Listen

Episode 52

March 04, 2022 00:57:31
Episode Cover

Αββάς Θεωνάς: Περί νηστείας (Γ΄)

Listen