Αββά Θεοδώρου: Οι τρεις κατηγορίες πραγμάτων που υπάρχουν στον κόσμο

Episode 33 June 25, 2021 00:57:50
Αββά Θεοδώρου: Οι τρεις κατηγορίες πραγμάτων που υπάρχουν στον κόσμο
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Θεοδώρου: Οι τρεις κατηγορίες πραγμάτων που υπάρχουν στον κόσμο
/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 31

June 11, 2021 00:58:01
Episode Cover

Αββά Χαιρήμονα: Οι ανθρώπινες προσπάθειες δεν μπορούν να αντισταθμίσουν τη χάρη του Θεού

...

Listen

Episode 10

March 29, 2021 00:57:58
Episode Cover

Αββά Πινούφριου: Μετάνοια και συγχώρηση αμαρτιών

...

Listen

Episode 56

April 08, 2022 00:58:34
Episode Cover

Οι Άγιοι και η Χάρις του Θεού

...

Listen