Αββά Χαιρήμονα: Η χάρη του Θεού καλεί τον άνθρωπο στη σωτηρία με πολλούς και διάφορους τρόπους

Episode 32 June 18, 2021 00:58:33
Αββά Χαιρήμονα: Η χάρη του Θεού καλεί τον άνθρωπο στη σωτηρία με πολλούς και διάφορους τρόπους
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Χαιρήμονα: Η χάρη του Θεού καλεί τον άνθρωπο στη σωτηρία με πολλούς και διάφορους τρόπους

Jun 18 2021 | 00:58:33

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 34

July 02, 2021 00:57:46
Episode Cover

Αββά Θεοδώρου: Η ευημερία, η δυστυχία και οι πειρασμοί ως μέσα πνευματικής προόδου

Listen

Episode 19

March 29, 2021 00:58:37
Episode Cover

Αββά Σεραπίωνος: Ο πόλεμος κατά των παθών

Listen

Episode 52

March 04, 2022 00:57:31
Episode Cover

Αββάς Θεωνάς: Περί νηστείας (Γ΄)

Listen