Αββάς Θεωνάς: H συμμετοχή μας στη Θεία Κοινωνία και η απροσδόκητη προσβολή των δαιμόνων

Episode 53 March 11, 2022 00:56:53
Αββάς Θεωνάς: H συμμετοχή μας στη Θεία Κοινωνία και η απροσδόκητη προσβολή των δαιμόνων
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββάς Θεωνάς: H συμμετοχή μας στη Θεία Κοινωνία και η απροσδόκητη προσβολή των δαιμόνων

Mar 11 2022 | 00:56:53

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 15

March 29, 2021 00:58:21
Episode Cover

Αρχές και εξουσίες αγγέλων και δαιμόνων

Listen

Episode 10

March 29, 2021 00:57:58
Episode Cover

Αββά Πινούφριου: Μετάνοια και συγχώρηση αμαρτιών

Listen

Episode 64

June 24, 2022 00:57:07
Episode Cover

Αββά Κασσιανού: Η τάξη για τους αρχάριους μοναχούς

Listen