Αββά Ιωσήφ: Συνομιλία με τον Αββά Πιαμούν για τα τρία είδη της μοναχικής ζωής

Episode 40 December 03, 2021 00:57:58
Αββά Ιωσήφ: Συνομιλία με τον Αββά Πιαμούν για τα τρία είδη της μοναχικής ζωής
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Ιωσήφ: Συνομιλία με τον Αββά Πιαμούν για τα τρία είδη της μοναχικής ζωής

Dec 03 2021 | 00:57:58

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 8

March 29, 2021 00:58:35
Episode Cover

Αββά Μωυσέως: Πρακτικές συμβουλές για τη διάκριση

Listen

Episode 32

June 18, 2021 00:58:33
Episode Cover

Αββά Χαιρήμονα: Η χάρη του Θεού καλεί τον άνθρωπο στη σωτηρία με πολλούς και διάφορους τρόπους

Listen

Episode 44

January 07, 2022 00:57:44
Episode Cover

Αββάς Νισθερώ: Τα είδη της πνευματικής γνώσης

Listen