Αββά Ιωσήφ: Συνομιλία με τον Αββά Πιαμούν για τα τρία είδη της μοναχικής ζωής

Episode 40 December 03, 2021 00:57:58
Αββά Ιωσήφ: Συνομιλία με τον Αββά Πιαμούν για τα τρία είδη της μοναχικής ζωής
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Ιωσήφ: Συνομιλία με τον Αββά Πιαμούν για τα τρία είδη της μοναχικής ζωής

Dec 03 2021 | 00:57:58

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 19

March 29, 2021 00:58:37
Episode Cover

Αββά Σεραπίωνος: Ο πόλεμος κατά των παθών

Listen

Episode 49

February 11, 2022 00:57:13
Episode Cover

Αββάς Ιωάννης: Η χάρη του Ευαγγελίου στηρίζει τους πνευματικά αδύνατους

Listen

Episode 43

December 31, 2021 00:56:58
Episode Cover

Αββάς Νισθερώ: Περί πνευματικής γνώσης

Listen