Αββά Θεοδώρου: Η ευημερία, η δυστυχία και οι πειρασμοί ως μέσα πνευματικής προόδου

Episode 34 July 02, 2021 00:57:46
Αββά Θεοδώρου: Η ευημερία, η δυστυχία και οι πειρασμοί ως μέσα πνευματικής προόδου
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Θεοδώρου: Η ευημερία, η δυστυχία και οι πειρασμοί ως μέσα πνευματικής προόδου

Jul 02 2021 | 00:57:46

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 3

March 24, 2021 00:58:50
Episode Cover

Αββά Κασσιανού: Η αποταγή των κοσμικών συνηθειών και αδυναμιών

Listen

Episode 37

November 12, 2021 00:58:20
Episode Cover

Αββά Ιωσήφ: Οι τέλειοι δεν πρέπει ποτέ να δίνουν υποσχέσεις - Είναι αμαρτία η αθέτηση των υποσχέσεων;

Listen

Episode 46

January 27, 2022 00:57:31
Episode Cover

Αββάς Νισθερώ: Τα θεία χαρίσματα

Listen