Αββά Πινούφριου: Μετάνοια και συγχώρηση αμαρτιών

Episode 10 March 29, 2021 00:57:58
Αββά Πινούφριου: Μετάνοια και συγχώρηση αμαρτιών
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Πινούφριου: Μετάνοια και συγχώρηση αμαρτιών
/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 42

December 27, 2021 00:57:46
Episode Cover

Αββά Πιαμούν: Η αρετή της υπομονής

...

Listen

Episode 55

April 01, 2022 00:57:37
Episode Cover

Αββάς Θεωνάς: Ο πιστός το υπέρτατο αγαθό

...

Listen

Episode 35

October 29, 2021 00:58:22
Episode Cover

Αββά Ιωσήφ: Πώς θεμελιώνεται μια φιλική σχέση

...

Listen