Αββά Μωυσέως: Οι κίνδυνοι από τους κρυφούς λογισμούς και περί εγκρατείας

Episode 9 March 29, 2021 00:58:07
Αββά Μωυσέως: Οι κίνδυνοι από τους κρυφούς λογισμούς και περί εγκρατείας
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Μωυσέως: Οι κίνδυνοι από τους κρυφούς λογισμούς και περί εγκρατείας

Mar 29 2021 | 00:58:07

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 16

March 29, 2021 00:58:29
Episode Cover

Συνομιλία με τον Αββά Δανιήλ

Listen

Episode 27

May 14, 2021 00:58:19
Episode Cover

Αββα Χαιρήμονα: Περί αγνότητας και καθαρότητας

Listen

Episode 49

February 11, 2022 00:57:13
Episode Cover

Αββάς Ιωάννης: Η χάρη του Ευαγγελίου στηρίζει τους πνευματικά αδύνατους

Listen