Αββά Μωυσέως: Ο στόχος και η ολοκλήρωση του σκοπού της μοναχικής ζωής

Episode 5 March 24, 2021 00:58:01
Αββά Μωυσέως: Ο στόχος και η ολοκλήρωση του σκοπού της μοναχικής ζωής
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Μωυσέως: Ο στόχος και η ολοκλήρωση του σκοπού της μοναχικής ζωής

Mar 24 2021 | 00:58:01

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 40

December 03, 2021 00:57:58
Episode Cover

Αββά Ιωσήφ: Συνομιλία με τον Αββά Πιαμούν για τα τρία είδη της μοναχικής ζωής

Listen

Episode 44

January 07, 2022 00:57:44
Episode Cover

Αββάς Νισθερώ: Τα είδη της πνευματικής γνώσης

Listen

Episode 9

March 29, 2021 00:58:07
Episode Cover

Αββά Μωυσέως: Οι κίνδυνοι από τους κρυφούς λογισμούς και περί εγκρατείας

Listen