Συνομιλία με τον Αββά Σερήνο περί νοός και λογισμών

Episode 11 March 29, 2021 00:58:25
Συνομιλία με τον Αββά Σερήνο περί νοός και λογισμών
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Συνομιλία με τον Αββά Σερήνο περί νοός και λογισμών

Mar 29 2021 | 00:58:25

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 28

May 21, 2021 00:58:48
Episode Cover

Αββά Χαιρήμονα: Περί αγνότητας

Listen

Episode 39

November 26, 2021 00:58:12
Episode Cover

Αββά Ιωσήφ: Περιστατικά από την Αγία Γραφή που φανερώνουν ότι οι άνθρωποι άλλαξαν γνώμη

Listen

Episode 29

May 28, 2021 00:58:49
Episode Cover

Αββά Χαιρήμονα: Διαφορά μεταξύ εγκράτειας και αγνότητας

Listen