Αββά Μωυσέως: Πρακτικές συμβουλές για τη διάκριση

Episode 8 March 29, 2021 00:58:35
Αββά Μωυσέως: Πρακτικές συμβουλές για τη διάκριση
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Μωυσέως: Πρακτικές συμβουλές για τη διάκριση
/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 30

June 10, 2021 00:58:29
Episode Cover

Αββά Χαιρήμονα: Η αρετή ως αποτέλεσμα συνέργειας Θείας Χάριτος και ανθρώπινης προσπάθειας

...

Listen

Episode 62

June 03, 2022 00:57:11
Episode Cover

Αββά Κασσιανού: Το τυπικό των νυκτερινών ακολουθιών

...

Listen

Episode 45

January 14, 2022 00:58:04
Episode Cover

Αββάς Νισθερώ: Η καθαρότητα της ψυχής ως βασικός παράγοντας για την πνευματική γνώση

...

Listen