Αββά Ισαάκ: Περί προσευχής

Episode 20 March 29, 2021 00:58:35
Αββά Ισαάκ: Περί προσευχής
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Ισαάκ: Περί προσευχής

Mar 29 2021 | 00:58:35

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 16

March 29, 2021 00:58:29
Episode Cover

Συνομιλία με τον Αββά Δανιήλ

Listen

Episode 27

May 14, 2021 00:58:19
Episode Cover

Αββα Χαιρήμονα: Περί αγνότητας και καθαρότητας

Listen

Episode 5

March 24, 2021 00:58:01
Episode Cover

Αββά Μωυσέως: Ο στόχος και η ολοκλήρωση του σκοπού της μοναχικής ζωής

Listen