Αββά Ιωσήφ: Θυμός, ένας θανάσιμος εχθρός της φιλίας

Episode 36 November 10, 2021 00:57:51
Αββά Ιωσήφ: Θυμός, ένας θανάσιμος εχθρός της φιλίας
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Ιωσήφ: Θυμός, ένας θανάσιμος εχθρός της φιλίας

Nov 10 2021 | 00:57:51

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 56

April 08, 2022 00:58:34
Episode Cover

Οι Άγιοι και η Χάρις του Θεού

Listen

Episode 15

March 29, 2021 00:58:21
Episode Cover

Αρχές και εξουσίες αγγέλων και δαιμόνων

Listen

Episode 25

April 23, 2021 00:58:25
Episode Cover

Συνομιλία με τον Αββά Χαιρήμονα

Listen