Αββά Ιωσήφ: Θυμός, ένας θανάσιμος εχθρός της φιλίας

Episode 36 November 10, 2021 00:57:51
Αββά Ιωσήφ: Θυμός, ένας θανάσιμος εχθρός της φιλίας
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Ιωσήφ: Θυμός, ένας θανάσιμος εχθρός της φιλίας

Nov 10 2021 | 00:57:51

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 43

December 31, 2021 00:56:58
Episode Cover

Αββάς Νισθερώ: Περί πνευματικής γνώσης

Listen

Episode 17

March 29, 2021 00:58:23
Episode Cover

Αββά Δανιήλ: Πάλη της σάρκας με το πνεύμα

Listen

Episode 30

June 10, 2021 00:58:29
Episode Cover

Αββά Χαιρήμονα: Η αρετή ως αποτέλεσμα συνέργειας Θείας Χάριτος και ανθρώπινης προσπάθειας

Listen