Αββά Μωυσέως: Ο στόχος και η ολοκλήρωση του σκοπού της μοναχικής ζωής

Episode 5 March 24, 2021 00:58:01
Αββά Μωυσέως: Ο στόχος και η ολοκλήρωση του σκοπού της μοναχικής ζωής
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Μωυσέως: Ο στόχος και η ολοκλήρωση του σκοπού της μοναχικής ζωής
/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 9

March 29, 2021 00:58:07
Episode Cover

Αββά Μωυσέως: Οι κίνδυνοι από τους κρυφούς λογισμούς και περί εγκρατείας

...

Listen

Episode 14

March 29, 2021 00:58:26
Episode Cover

Αββά Σερήνου: Διάλογος περί ασωμάτων δυνάμεων - Έργο αγγέλων και δαιμόνων

...

Listen

Episode 7

March 26, 2021 00:58:07
Episode Cover

Αββά Μωυσέως: Περί λογισμών και διακρίσεως

...

Listen