Αββά Ιωσήφ: Περιστατικά από την Αγία Γραφή που φανερώνουν ότι οι άνθρωποι άλλαξαν γνώμη

Episode 39 November 26, 2021 00:58:12
Αββά Ιωσήφ: Περιστατικά από την Αγία Γραφή που φανερώνουν ότι οι άνθρωποι άλλαξαν γνώμη
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Ιωσήφ: Περιστατικά από την Αγία Γραφή που φανερώνουν ότι οι άνθρωποι άλλαξαν γνώμη

Nov 26 2021 | 00:58:12

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 28

May 21, 2021 00:58:48
Episode Cover

Αββά Χαιρήμονα: Περί αγνότητας

Listen

Episode 46

January 27, 2022 00:57:31
Episode Cover

Αββάς Νισθερώ: Τα θεία χαρίσματα

Listen

Episode 65

June 30, 2022 00:59:07
Episode Cover

Αββά Κασσιανού: Μοναχικοί κανόνες και επιτίμια

Listen