Αββά Μωυσέως: Η στροφή της καρδιάς στον Θεό και η πάλη των λογισμών

Episode 6 March 26, 2021 00:58:26
Αββά Μωυσέως: Η στροφή της καρδιάς στον Θεό και η πάλη των λογισμών
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Μωυσέως: Η στροφή της καρδιάς στον Θεό και η πάλη των λογισμών

Mar 26 2021 | 00:58:26

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 12

March 29, 2021 00:57:57
Episode Cover

Αββά Σερήνου: Ο πόλεμος των δαιμόνων κατά της ψυχής

Listen

Episode 38

November 19, 2021 00:58:05
Episode Cover

Αββά Ιωσήφ: Η διακριτική παρέκκλιση από την αλήθεια

Listen

Episode 4

March 24, 2021 00:58:20
Episode Cover

Αββά Κασσιανού: Οι δωρεές του Θεού για την ευόδωση του πνευματικού μας αγώνα

Listen