Αββά Μωυσέως: Η στροφή της καρδιάς στον Θεό και η πάλη των λογισμών

Episode 6 March 26, 2021 00:58:26
Αββά Μωυσέως: Η στροφή της καρδιάς στον Θεό και η πάλη των λογισμών
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Μωυσέως: Η στροφή της καρδιάς στον Θεό και η πάλη των λογισμών

Mar 26 2021 | 00:58:26

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 36

November 10, 2021 00:57:51
Episode Cover

Αββά Ιωσήφ: Θυμός, ένας θανάσιμος εχθρός της φιλίας

Listen

Episode 47

January 28, 2022 00:57:23
Episode Cover

Αββάς Ιωάννης: Κοινοβιακή και ερημιτική ζωή

Listen

Episode 40

December 03, 2021 00:57:58
Episode Cover

Αββά Ιωσήφ: Συνομιλία με τον Αββά Πιαμούν για τα τρία είδη της μοναχικής ζωής

Listen