Αββά Κασσιανού: Οι δωρεές του Θεού για την ευόδωση του πνευματικού μας αγώνα

Episode 4 March 24, 2021 00:58:20
Αββά Κασσιανού: Οι δωρεές του Θεού για την ευόδωση του πνευματικού μας αγώνα
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Κασσιανού: Οι δωρεές του Θεού για την ευόδωση του πνευματικού μας αγώνα

Mar 24 2021 | 00:58:20

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 51

February 25, 2022 00:57:22
Episode Cover

Αββάς Θεωνάς: Περί νηστείας (Β΄)

Listen

Episode 58

April 29, 2022 00:57:31
Episode Cover

Αββάς Αβραάμ: Περί ερημιτών

Listen

Episode 17

March 29, 2021 00:58:23
Episode Cover

Αββά Δανιήλ: Πάλη της σάρκας με το πνεύμα

Listen