Αββά Κασσιανού: Οι δωρεές του Θεού για την ευόδωση του πνευματικού μας αγώνα

Episode 4 March 24, 2021 00:58:20
Αββά Κασσιανού: Οι δωρεές του Θεού για την ευόδωση του πνευματικού μας αγώνα
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Κασσιανού: Οι δωρεές του Θεού για την ευόδωση του πνευματικού μας αγώνα

Mar 24 2021 | 00:58:20

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 37

November 12, 2021 00:58:20
Episode Cover

Αββά Ιωσήφ: Οι τέλειοι δεν πρέπει ποτέ να δίνουν υποσχέσεις - Είναι αμαρτία η αθέτηση των υποσχέσεων;

Listen

Episode 55

April 01, 2022 00:57:37
Episode Cover

Αββάς Θεωνάς: Ο πιστός το υπέρτατο αγαθό

Listen

Episode 60

May 20, 2022 00:56:44
Episode Cover

Αββά Αβραάμ: Ο ζυγός του Κυρίου

Listen