Αββάς Ιωάννης: Η χάρη του Ευαγγελίου στηρίζει τους πνευματικά αδύνατους

Episode 49 February 11, 2022 00:57:13
Αββάς Ιωάννης: Η χάρη του Ευαγγελίου στηρίζει τους πνευματικά αδύνατους
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββάς Ιωάννης: Η χάρη του Ευαγγελίου στηρίζει τους πνευματικά αδύνατους

Feb 11 2022 | 00:57:13

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 37

November 12, 2021 00:58:20
Episode Cover

Αββά Ιωσήφ: Οι τέλειοι δεν πρέπει ποτέ να δίνουν υποσχέσεις - Είναι αμαρτία η αθέτηση των υποσχέσεων;

Listen

Episode 43

December 31, 2021 00:56:58
Episode Cover

Αββάς Νισθερώ: Περί πνευματικής γνώσης

Listen

Episode 31

June 11, 2021 00:58:01
Episode Cover

Αββά Χαιρήμονα: Οι ανθρώπινες προσπάθειες δεν μπορούν να αντισταθμίσουν τη χάρη του Θεού

Listen