Αββά Ιωσήφ: Πώς θεμελιώνεται μια φιλική σχέση

Episode 35 October 29, 2021 00:58:22
Αββά Ιωσήφ: Πώς θεμελιώνεται μια φιλική σχέση
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Ιωσήφ: Πώς θεμελιώνεται μια φιλική σχέση
/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 5

March 24, 2021 00:58:01
Episode Cover

Αββά Μωυσέως: Ο στόχος και η ολοκλήρωση του σκοπού της μοναχικής ζωής

...

Listen

Episode 12

March 29, 2021 00:57:57
Episode Cover

Αββά Σερήνου: Ο πόλεμος των δαιμόνων κατά της ψυχής

...

Listen

Episode 46

January 27, 2022 00:57:31
Episode Cover

Αββάς Νισθερώ: Τα θεία χαρίσματα

...

Listen