Αββά Κασσιανού: Το τυπικό των νυκτερινών ακολουθιών

Episode 62 June 03, 2022 00:57:11
Αββά Κασσιανού: Το τυπικό των νυκτερινών ακολουθιών
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Κασσιανού: Το τυπικό των νυκτερινών ακολουθιών

Jun 03 2022 | 00:57:11

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 21

March 29, 2021 00:58:01
Episode Cover

Αββά Ισαάκ: Οι τέσσερις τύποι προσευχής

Listen

Episode 51

February 25, 2022 00:57:22
Episode Cover

Αββάς Θεωνάς: Περί νηστείας (Β΄)

Listen

Episode 3

March 24, 2021 00:58:50
Episode Cover

Αββά Κασσιανού: Η αποταγή των κοσμικών συνηθειών και αδυναμιών

Listen