Αββά Ισαάκ: Οι τέσσερις τύποι προσευχής

Episode 21 March 29, 2021 00:58:01
Αββά Ισαάκ: Οι τέσσερις τύποι προσευχής
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Ισαάκ: Οι τέσσερις τύποι προσευχής
/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 27

May 14, 2021 00:58:19
Episode Cover

Αββα Χαιρήμονα: Περί αγνότητας και καθαρότητας

...

Listen

Episode 41

December 10, 2021 00:58:12
Episode Cover

Ο κοινοβιακός και ο ιδιόρρυθμος τρόπος μοναχικής ζωής κατά τον Αββά Πιαμούν

...

Listen

Episode 48

February 04, 2022 00:56:57
Episode Cover

Αββάς Ιωάννης: Πώς μπορεί ο ερημίτης να ανακαλύψει τα πάθη του

...

Listen