Αββάς Θεωνάς: Περί νηστείας (Β΄)

Episode 51 February 25, 2022 00:57:22
Αββάς Θεωνάς: Περί νηστείας (Β΄)
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββάς Θεωνάς: Περί νηστείας (Β΄)

Feb 25 2022 | 00:57:22

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 61

May 27, 2022 00:57:23
Episode Cover

Αββά Κασσιανού: Το μοναχικό ένδυμα

Listen

Episode 10

March 29, 2021 00:57:58
Episode Cover

Αββά Πινούφριου: Μετάνοια και συγχώρηση αμαρτιών

Listen

Episode 42

December 27, 2021 00:57:46
Episode Cover

Αββά Πιαμούν: Η αρετή της υπομονής

Listen