Αββάς Θεωνάς: Περί νηστείας (Β΄)

Episode 51 February 25, 2022 00:57:22
Αββάς Θεωνάς: Περί νηστείας (Β΄)
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββάς Θεωνάς: Περί νηστείας (Β΄)

Feb 25 2022 | 00:57:22

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 63

June 10, 2022 00:57:44
Episode Cover

Αββά Κασσιανού: Οι λατρευτικές συνάξεις των μοναχών

Listen

Episode 21

March 29, 2021 00:58:01
Episode Cover

Αββά Ισαάκ: Οι τέσσερις τύποι προσευχής

Listen

Episode 38

November 19, 2021 00:58:05
Episode Cover

Αββά Ιωσήφ: Η διακριτική παρέκκλιση από την αλήθεια

Listen