Αββά Ισαάκ: Η ερμηνεία της Κυριακής προσευχής

Episode 22 April 02, 2021 00:58:30
Αββά Ισαάκ: Η ερμηνεία της Κυριακής προσευχής
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Ισαάκ: Η ερμηνεία της Κυριακής προσευχής

Apr 02 2021 | 00:58:30

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 37

November 12, 2021 00:58:20
Episode Cover

Αββά Ιωσήφ: Οι τέλειοι δεν πρέπει ποτέ να δίνουν υποσχέσεις - Είναι αμαρτία η αθέτηση των υποσχέσεων;

Listen

Episode 64

June 24, 2022 00:57:07
Episode Cover

Αββά Κασσιανού: Η τάξη για τους αρχάριους μοναχούς

Listen

Episode 25

April 23, 2021 00:58:25
Episode Cover

Συνομιλία με τον Αββά Χαιρήμονα

Listen