Αββά Ισαάκ: Η ερμηνεία της Κυριακής προσευχής

Episode 22 April 02, 2021 00:58:30
Αββά Ισαάκ: Η ερμηνεία της Κυριακής προσευχής
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Ισαάκ: Η ερμηνεία της Κυριακής προσευχής
/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 63

June 10, 2022 00:57:44
Episode Cover

Αββά Κασσιανού: Οι λατρευτικές συνάξεις των μοναχών

...

Listen

Episode 52

March 04, 2022 00:57:31
Episode Cover

Αββάς Θεωνάς: Περί νηστείας (Γ΄)

...

Listen

Episode 14

March 29, 2021 00:58:26
Episode Cover

Αββά Σερήνου: Διάλογος περί ασωμάτων δυνάμεων - Έργο αγγέλων και δαιμόνων

...

Listen