Αββά Ισαάκ: Οι τέσσερις τύποι προσευχής

Episode 21 March 29, 2021 00:58:01
Αββά Ισαάκ: Οι τέσσερις τύποι προσευχής
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Ισαάκ: Οι τέσσερις τύποι προσευχής

Mar 29 2021 | 00:58:01

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 48

February 04, 2022 00:56:57
Episode Cover

Αββάς Ιωάννης: Πώς μπορεί ο ερημίτης να ανακαλύψει τα πάθη του

Listen

Episode 29

May 28, 2021 00:58:49
Episode Cover

Αββά Χαιρήμονα: Διαφορά μεταξύ εγκράτειας και αγνότητας

Listen

Episode 55

April 01, 2022 00:57:37
Episode Cover

Αββάς Θεωνάς: Ο πιστός το υπέρτατο αγαθό

Listen