Αββάς Νισθερώ: Τα θεία χαρίσματα

Episode 46 January 27, 2022 00:57:31
Αββάς Νισθερώ: Τα θεία χαρίσματα
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββάς Νισθερώ: Τα θεία χαρίσματα

Jan 27 2022 | 00:57:31

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 41

December 10, 2021 00:58:12
Episode Cover

Ο κοινοβιακός και ο ιδιόρρυθμος τρόπος μοναχικής ζωής κατά τον Αββά Πιαμούν

Listen

Episode 59

May 06, 2022 00:56:48
Episode Cover

Σοφές συμβουλές του Αββά Αβραάμ

Listen

Episode 57

April 15, 2022 00:58:01
Episode Cover

Αββάς Θεωνάς: Το σώμα τη αμαρτίας - Μοναχική αποταγή

Listen