Αββά Πινούφριου: Μετάνοια και συγχώρηση αμαρτιών

Episode 10 March 29, 2021 00:57:58
Αββά Πινούφριου: Μετάνοια και συγχώρηση αμαρτιών
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Πινούφριου: Μετάνοια και συγχώρηση αμαρτιών

Mar 29 2021 | 00:57:58

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 31

June 11, 2021 00:58:01
Episode Cover

Αββά Χαιρήμονα: Οι ανθρώπινες προσπάθειες δεν μπορούν να αντισταθμίσουν τη χάρη του Θεού

Listen

Episode 53

March 11, 2022 00:56:53
Episode Cover

Αββάς Θεωνάς: H συμμετοχή μας στη Θεία Κοινωνία και η απροσδόκητη προσβολή των δαιμόνων

Listen

Episode 28

May 21, 2021 00:58:48
Episode Cover

Αββά Χαιρήμονα: Περί αγνότητας

Listen