Αββά Πινούφριου: Μετάνοια και συγχώρηση αμαρτιών

Episode 10 March 29, 2021 00:57:58
Αββά Πινούφριου: Μετάνοια και συγχώρηση αμαρτιών
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Πινούφριου: Μετάνοια και συγχώρηση αμαρτιών

Mar 29 2021 | 00:57:58

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 43

December 31, 2021 00:56:58
Episode Cover

Αββάς Νισθερώ: Περί πνευματικής γνώσης

Listen

Episode 13

March 29, 2021 00:58:12
Episode Cover

Αββά Σερήνου: Πώς προσπαθούν οι δαίμονες να αιχμαλωτίσουν την ψυχή του ανθρώπου

Listen

Episode 32

June 18, 2021 00:58:33
Episode Cover

Αββά Χαιρήμονα: Η χάρη του Θεού καλεί τον άνθρωπο στη σωτηρία με πολλούς και διάφορους τρόπους

Listen