Αββάς Θεωνάς: Περί νηστείας (Γ΄)

Episode 52 March 04, 2022 00:57:31
Αββάς Θεωνάς: Περί νηστείας (Γ΄)
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββάς Θεωνάς: Περί νηστείας (Γ΄)

Mar 04 2022 | 00:57:31

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 32

June 18, 2021 00:58:33
Episode Cover

Αββά Χαιρήμονα: Η χάρη του Θεού καλεί τον άνθρωπο στη σωτηρία με πολλούς και διάφορους τρόπους

Listen

Episode 30

June 10, 2021 00:58:29
Episode Cover

Αββά Χαιρήμονα: Η αρετή ως αποτέλεσμα συνέργειας Θείας Χάριτος και ανθρώπινης προσπάθειας

Listen

Episode 59

May 06, 2022 00:56:48
Episode Cover

Σοφές συμβουλές του Αββά Αβραάμ

Listen