Αββά Σερήνου: Ο πόλεμος των δαιμόνων κατά της ψυχής

Episode 12 March 29, 2021 00:57:57
Αββά Σερήνου: Ο πόλεμος των δαιμόνων κατά της ψυχής
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Σερήνου: Ο πόλεμος των δαιμόνων κατά της ψυχής

Mar 29 2021 | 00:57:57

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 26

May 07, 2021 00:58:19
Episode Cover

Αγάπη, η οδός προς την τελειότητα

Listen

Episode 46

January 27, 2022 00:57:31
Episode Cover

Αββάς Νισθερώ: Τα θεία χαρίσματα

Listen

Episode 56

April 08, 2022 00:58:34
Episode Cover

Οι Άγιοι και η Χάρις του Θεού

Listen