Αββά Σερήνου: Ο πόλεμος των δαιμόνων κατά της ψυχής

Episode 12 March 29, 2021 00:57:57
Αββά Σερήνου: Ο πόλεμος των δαιμόνων κατά της ψυχής
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Σερήνου: Ο πόλεμος των δαιμόνων κατά της ψυχής

Mar 29 2021 | 00:57:57

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 46

January 27, 2022 00:57:31
Episode Cover

Αββάς Νισθερώ: Τα θεία χαρίσματα

Listen

Episode 62

June 03, 2022 00:57:11
Episode Cover

Αββά Κασσιανού: Το τυπικό των νυκτερινών ακολουθιών

Listen

Episode 3

March 24, 2021 00:58:50
Episode Cover

Αββά Κασσιανού: Η αποταγή των κοσμικών συνηθειών και αδυναμιών

Listen