Αββά Σεραπίωνος: Ο πόλεμος κατά των παθών

Episode 19 March 29, 2021 00:58:37
Αββά Σεραπίωνος: Ο πόλεμος κατά των παθών
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Σεραπίωνος: Ο πόλεμος κατά των παθών

Mar 29 2021 | 00:58:37

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 38

November 19, 2021 00:58:05
Episode Cover

Αββά Ιωσήφ: Η διακριτική παρέκκλιση από την αλήθεια

Listen

Episode 53

March 11, 2022 00:56:53
Episode Cover

Αββάς Θεωνάς: H συμμετοχή μας στη Θεία Κοινωνία και η απροσδόκητη προσβολή των δαιμόνων

Listen

Episode 10

March 29, 2021 00:57:58
Episode Cover

Αββά Πινούφριου: Μετάνοια και συγχώρηση αμαρτιών

Listen