Αββά Σεραπίωνος: Ο πόλεμος κατά των παθών

Episode 19 March 29, 2021 00:58:37
Αββά Σεραπίωνος: Ο πόλεμος κατά των παθών
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Σεραπίωνος: Ο πόλεμος κατά των παθών

Mar 29 2021 | 00:58:37

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 11

March 29, 2021 00:58:25
Episode Cover

Συνομιλία με τον Αββά Σερήνο περί νοός και λογισμών

Listen

Episode 8

March 29, 2021 00:58:35
Episode Cover

Αββά Μωυσέως: Πρακτικές συμβουλές για τη διάκριση

Listen

Episode 14

March 29, 2021 00:58:26
Episode Cover

Αββά Σερήνου: Διάλογος περί ασωμάτων δυνάμεων - Έργο αγγέλων και δαιμόνων

Listen