Αββα Χαιρήμονα: Περί αγνότητας και καθαρότητας

Episode 27 May 14, 2021 00:58:19
Αββα Χαιρήμονα: Περί αγνότητας και καθαρότητας
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββα Χαιρήμονα: Περί αγνότητας και καθαρότητας

May 14 2021 | 00:58:19

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 30

June 10, 2021 00:58:29
Episode Cover

Αββά Χαιρήμονα: Η αρετή ως αποτέλεσμα συνέργειας Θείας Χάριτος και ανθρώπινης προσπάθειας

Listen

Episode 7

March 26, 2021 00:58:07
Episode Cover

Αββά Μωυσέως: Περί λογισμών και διακρίσεως

Listen

Episode 3

March 24, 2021 00:58:50
Episode Cover

Αββά Κασσιανού: Η αποταγή των κοσμικών συνηθειών και αδυναμιών

Listen