Αββάς Θεωνάς: Ο πιστός το υπέρτατο αγαθό

Episode 55 April 01, 2022 00:57:37
Αββάς Θεωνάς: Ο πιστός το υπέρτατο αγαθό
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββάς Θεωνάς: Ο πιστός το υπέρτατο αγαθό

Apr 01 2022 | 00:57:37

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 41

December 10, 2021 00:58:12
Episode Cover

Ο κοινοβιακός και ο ιδιόρρυθμος τρόπος μοναχικής ζωής κατά τον Αββά Πιαμούν

Listen

Episode 59

May 06, 2022 00:56:48
Episode Cover

Σοφές συμβουλές του Αββά Αβραάμ

Listen

Episode 40

December 03, 2021 00:57:58
Episode Cover

Αββά Ιωσήφ: Συνομιλία με τον Αββά Πιαμούν για τα τρία είδη της μοναχικής ζωής

Listen