Αββάς Θεωνάς: Ο πιστός το υπέρτατο αγαθό

Episode 55 April 01, 2022 00:57:37
Αββάς Θεωνάς: Ο πιστός το υπέρτατο αγαθό
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββάς Θεωνάς: Ο πιστός το υπέρτατο αγαθό

Apr 01 2022 | 00:57:37

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 33

June 25, 2021 00:57:50
Episode Cover

Αββά Θεοδώρου: Οι τρεις κατηγορίες πραγμάτων που υπάρχουν στον κόσμο

Listen

Episode 10

March 29, 2021 00:57:58
Episode Cover

Αββά Πινούφριου: Μετάνοια και συγχώρηση αμαρτιών

Listen

Episode 15

March 29, 2021 00:58:21
Episode Cover

Αρχές και εξουσίες αγγέλων και δαιμόνων

Listen