Αββάς Θεωνάς: Ερμηνεία του χωρίου της Προς Ρωμαίους Επιστολής του Απ. Παύλου «δεν κάνω το καλό που θέλω» (Ρωμ.7,19)

Episode 54 March 18, 2022 00:58:19
Αββάς Θεωνάς: Ερμηνεία του χωρίου της Προς Ρωμαίους Επιστολής του Απ. Παύλου «δεν κάνω το καλό που θέλω» (Ρωμ.7,19)
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββάς Θεωνάς: Ερμηνεία του χωρίου της Προς Ρωμαίους Επιστολής του Απ. Παύλου «δεν κάνω το καλό που θέλω» (Ρωμ.7,19)

Mar 18 2022 | 00:58:19

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 26

May 07, 2021 00:58:19
Episode Cover

Αγάπη, η οδός προς την τελειότητα

Listen

Episode 56

April 08, 2022 00:58:34
Episode Cover

Οι Άγιοι και η Χάρις του Θεού

Listen

Episode 22

April 02, 2021 00:58:30
Episode Cover

Αββά Ισαάκ: Η ερμηνεία της Κυριακής προσευχής

Listen