Αββάς Ιωάννης: Κοινοβιακή και ερημιτική ζωή

Episode 47 January 28, 2022 00:57:23
Αββάς Ιωάννης: Κοινοβιακή και ερημιτική ζωή
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββάς Ιωάννης: Κοινοβιακή και ερημιτική ζωή

Jan 28 2022 | 00:57:23

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 59

May 06, 2022 00:56:48
Episode Cover

Σοφές συμβουλές του Αββά Αβραάμ

Listen

Episode 65

June 30, 2022 00:59:07
Episode Cover

Αββά Κασσιανού: Μοναχικοί κανόνες και επιτίμια

Listen

Episode 37

November 12, 2021 00:58:20
Episode Cover

Αββά Ιωσήφ: Οι τέλειοι δεν πρέπει ποτέ να δίνουν υποσχέσεις - Είναι αμαρτία η αθέτηση των υποσχέσεων;

Listen