Αββάς Ιωάννης: Πώς μπορεί ο ερημίτης να ανακαλύψει τα πάθη του

Episode 48 February 04, 2022 00:56:57
Αββάς Ιωάννης: Πώς μπορεί ο ερημίτης να ανακαλύψει τα πάθη του
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββάς Ιωάννης: Πώς μπορεί ο ερημίτης να ανακαλύψει τα πάθη του

Feb 04 2022 | 00:56:57

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 8

March 29, 2021 00:58:35
Episode Cover

Αββά Μωυσέως: Πρακτικές συμβουλές για τη διάκριση

Listen

Episode 51

February 25, 2022 00:57:22
Episode Cover

Αββάς Θεωνάς: Περί νηστείας (Β΄)

Listen

Episode 3

March 24, 2021 00:58:50
Episode Cover

Αββά Κασσιανού: Η αποταγή των κοσμικών συνηθειών και αδυναμιών

Listen