Αββάς Αβραάμ: Περί ερημιτών

Episode 58 April 29, 2022 00:57:31
Αββάς Αβραάμ: Περί ερημιτών
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββάς Αβραάμ: Περί ερημιτών

Apr 29 2022 | 00:57:31

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 19

March 29, 2021 00:58:37
Episode Cover

Αββά Σεραπίωνος: Ο πόλεμος κατά των παθών

Listen

Episode 31

June 11, 2021 00:58:01
Episode Cover

Αββά Χαιρήμονα: Οι ανθρώπινες προσπάθειες δεν μπορούν να αντισταθμίσουν τη χάρη του Θεού

Listen

Episode 23

April 09, 2021 00:58:04
Episode Cover

Αββά Ισαάκ: Πότε εισακούονται οι προσευχές μας - Η αίρεση των ανθρωπομορφιτών

Listen