Αββάς Νισθερώ: Τα είδη της πνευματικής γνώσης

Episode 44 January 07, 2022 00:57:44
Αββάς Νισθερώ: Τα είδη της πνευματικής γνώσης
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββάς Νισθερώ: Τα είδη της πνευματικής γνώσης

Jan 07 2022 | 00:57:44

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 19

March 29, 2021 00:58:37
Episode Cover

Αββά Σεραπίωνος: Ο πόλεμος κατά των παθών

Listen

Episode 32

June 18, 2021 00:58:33
Episode Cover

Αββά Χαιρήμονα: Η χάρη του Θεού καλεί τον άνθρωπο στη σωτηρία με πολλούς και διάφορους τρόπους

Listen

Episode 42

December 27, 2021 00:57:46
Episode Cover

Αββά Πιαμούν: Η αρετή της υπομονής

Listen