Αββάς Θεωνάς: Το σώμα τη αμαρτίας - Μοναχική αποταγή

Episode 57 April 15, 2022 00:58:01
Αββάς Θεωνάς: Το σώμα τη αμαρτίας - Μοναχική αποταγή
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββάς Θεωνάς: Το σώμα τη αμαρτίας - Μοναχική αποταγή

Apr 15 2022 | 00:58:01

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 62

June 03, 2022 00:57:11
Episode Cover

Αββά Κασσιανού: Το τυπικό των νυκτερινών ακολουθιών

Listen

Episode 44

January 07, 2022 00:57:44
Episode Cover

Αββάς Νισθερώ: Τα είδη της πνευματικής γνώσης

Listen

Episode 20

March 29, 2021 00:58:35
Episode Cover

Αββά Ισαάκ: Περί προσευχής

Listen