Αββά Δανιήλ: Πάλη της σάρκας με το πνεύμα

Episode 17 March 29, 2021 00:58:23
Αββά Δανιήλ: Πάλη της σάρκας με το πνεύμα
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Δανιήλ: Πάλη της σάρκας με το πνεύμα

Mar 29 2021 | 00:58:23

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 32

June 18, 2021 00:58:33
Episode Cover

Αββά Χαιρήμονα: Η χάρη του Θεού καλεί τον άνθρωπο στη σωτηρία με πολλούς και διάφορους τρόπους

Listen

Episode 16

March 29, 2021 00:58:29
Episode Cover

Συνομιλία με τον Αββά Δανιήλ

Listen

Episode 54

March 18, 2022 00:58:19
Episode Cover

Αββάς Θεωνάς: Ερμηνεία του χωρίου της Προς Ρωμαίους Επιστολής του Απ. Παύλου «δεν κάνω το καλό που θέλω» (Ρωμ.7,19)

Listen