Αββά Δανιήλ: Πάλη της σάρκας με το πνεύμα

Episode 17 March 29, 2021 00:58:23
Αββά Δανιήλ: Πάλη της σάρκας με το πνεύμα
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Δανιήλ: Πάλη της σάρκας με το πνεύμα

Mar 29 2021 | 00:58:23

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 11

March 29, 2021 00:58:25
Episode Cover

Συνομιλία με τον Αββά Σερήνο περί νοός και λογισμών

Listen

Episode 6

March 26, 2021 00:58:26
Episode Cover

Αββά Μωυσέως: Η στροφή της καρδιάς στον Θεό και η πάλη των λογισμών

Listen

Episode 58

April 29, 2022 00:57:31
Episode Cover

Αββάς Αβραάμ: Περί ερημιτών

Listen