Αββά Δανιήλ: Πάλη της σάρκας με το πνεύμα

Episode 17 March 29, 2021 00:58:23
Αββά Δανιήλ: Πάλη της σάρκας με το πνεύμα
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Δανιήλ: Πάλη της σάρκας με το πνεύμα

Mar 29 2021 | 00:58:23

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 43

December 31, 2021 00:56:58
Episode Cover

Αββάς Νισθερώ: Περί πνευματικής γνώσης

Listen

Episode 14

March 29, 2021 00:58:26
Episode Cover

Αββά Σερήνου: Διάλογος περί ασωμάτων δυνάμεων - Έργο αγγέλων και δαιμόνων

Listen

Episode 32

June 18, 2021 00:58:33
Episode Cover

Αββά Χαιρήμονα: Η χάρη του Θεού καλεί τον άνθρωπο στη σωτηρία με πολλούς και διάφορους τρόπους

Listen