Αββά Αβραάμ: Ο ζυγός του Κυρίου

Episode 60 May 20, 2022 00:56:44
Αββά Αβραάμ: Ο ζυγός του Κυρίου
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Αβραάμ: Ο ζυγός του Κυρίου

May 20 2022 | 00:56:44

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 37

November 12, 2021 00:58:20
Episode Cover

Αββά Ιωσήφ: Οι τέλειοι δεν πρέπει ποτέ να δίνουν υποσχέσεις - Είναι αμαρτία η αθέτηση των υποσχέσεων;

Listen

Episode 59

May 06, 2022 00:56:48
Episode Cover

Σοφές συμβουλές του Αββά Αβραάμ

Listen

Episode 21

March 29, 2021 00:58:01
Episode Cover

Αββά Ισαάκ: Οι τέσσερις τύποι προσευχής

Listen