Αββά Αβραάμ: Ο ζυγός του Κυρίου

Episode 60 May 20, 2022 00:56:44
Αββά Αβραάμ: Ο ζυγός του Κυρίου
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Αβραάμ: Ο ζυγός του Κυρίου

May 20 2022 | 00:56:44

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 47

January 28, 2022 00:57:23
Episode Cover

Αββάς Ιωάννης: Κοινοβιακή και ερημιτική ζωή

Listen

Episode 12

March 29, 2021 00:57:57
Episode Cover

Αββά Σερήνου: Ο πόλεμος των δαιμόνων κατά της ψυχής

Listen

Episode 39

November 26, 2021 00:58:12
Episode Cover

Αββά Ιωσήφ: Περιστατικά από την Αγία Γραφή που φανερώνουν ότι οι άνθρωποι άλλαξαν γνώμη

Listen