Αββά Κασσιανού: Οι λατρευτικές συνάξεις των μοναχών

Episode 63 June 10, 2022 00:57:44
Αββά Κασσιανού: Οι λατρευτικές συνάξεις των μοναχών
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Κασσιανού: Οι λατρευτικές συνάξεις των μοναχών

Jun 10 2022 | 00:57:44

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 48

February 04, 2022 00:56:57
Episode Cover

Αββάς Ιωάννης: Πώς μπορεί ο ερημίτης να ανακαλύψει τα πάθη του

Listen

Episode 59

May 06, 2022 00:56:48
Episode Cover

Σοφές συμβουλές του Αββά Αβραάμ

Listen

Episode 55

April 01, 2022 00:57:37
Episode Cover

Αββάς Θεωνάς: Ο πιστός το υπέρτατο αγαθό

Listen