Αββά Κασσιανού: Οι λατρευτικές συνάξεις των μοναχών

Episode 63 June 10, 2022 00:57:44
Αββά Κασσιανού: Οι λατρευτικές συνάξεις των μοναχών
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Αββά Κασσιανού: Οι λατρευτικές συνάξεις των μοναχών

Jun 10 2022 | 00:57:44

/

Hosted By

pemptousia.fm

Show Notes

Other Episodes

Episode 20

March 29, 2021 00:58:35
Episode Cover

Αββά Ισαάκ: Περί προσευχής

Listen

Episode 30

June 10, 2021 00:58:29
Episode Cover

Αββά Χαιρήμονα: Η αρετή ως αποτέλεσμα συνέργειας Θείας Χάριτος και ανθρώπινης προσπάθειας

Listen

Episode 9

March 29, 2021 00:58:07
Episode Cover

Αββά Μωυσέως: Οι κίνδυνοι από τους κρυφούς λογισμούς και περί εγκρατείας

Listen